!!! grammofoon !!! Titel televisie
IK WIL KLAPPERMELK MET SUIKER
P. Wijnnobel / Sajang kane : lied uit de Molukken

Sajang kane rasa sajang kane
Lihat dari djauh rasa sajang kane
Ombak putih putih ombak datang dari laut
Kipas lengso putih tanah Ambon sudah djauh

Op Ambon woont een meisje waar iedereen van zingt
Omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt
Eens toen ze nog geen drie was en mama vroeg aan haar
Wat wil je nu eens drinken had zij haar antwoord klaar

Ik wil klapper klappermelk met suiker want iets anders lust ik niet
Ik wil klapper klappermelk met suiker want iets anders lust ik niet
Ze wil geen appelsap of limonade, thee en koffie laat zij staan
En chocolademelk of orangeade smaken haar als levertraan
Ik wil klapper klappermelk met suiker want iets anders lust ik niet

Ole sioh sioh sajang e, la rasa sajang e, sajang dilale apa tempo
tuan bale ja nona rasa sajang e.
La gelang e, la gelang e la mari topu topu gelang e.
Sengadja topu tangan topu tangan ramai ramai.
Ramai ramai ina se la balengan lombo se.

En dat is zo gebleven ze is nu veertig jaar
Een man is er gekomen en hij houdt veel van haar
Toch als hij met haar uitgaat is hij niet erg content
Steeds als hij om een kus vraagt zegt zij op dat moment