!!! grammofoon !!! Titel televisie
BIJZONDER
Tekst & muziek: Josien Mennen

Er is iets, die blik in je ogen
Kruist de mijne, gaat verdwaasd weer langszij
Er is iets, je struikelt over woorden
Verwarring, komt het door mij?

Jij had altijd alles onder controle
Zo vanzelfsprekend, zo welbespraakt
Het lijkt wel of je anders bent geworden
Alsof je bent geraakt, komt het door mij?

Mmm, 't is als een sprookje
Een mooie droom
En het gaat vast wel weer voorbij
Maar je geeft me het gevoel bijzonder te zijn

Dit had ik echt nooit durven dromen
Ik kijk verwonderd naar je onbeholpenheid
En er zal er nooit, nooit iets van komen
Ik voel me gevleid, het komt door mij!

Zeg niets, doe niets, laat het altijd zo blijven
Een belofte is veel mooier dan de werkelijkheid ooit kan zijn