!!! grammofoon !!! Titel televisie
WILDE HENGSTEN
Muziek: The Osmond Brothers - Tekst: Evelyne Ploum

In de droge prairie waar de slangen sisen stuift een stofwolk voor de hete zon.
Er hangt een spanning en een vage trilling in de wijdse vlakte zonder waterbron.

Stuivend zand door ,t land zie ze galopperen.
Jonge merries en hun veulens slaan op de vlucht.

Wilde hengsten, aa, aa , wilde hengsten aaaaaaaaÖÖ

In de droge prairie waar geen bomen groeien verrijst een cactus aan de horizon.
In de verte zie je trots en fier de schimmen snuivend, briesend in de hete zon.

Rolling, rolling, rolling Rawhide.

Briesende wilde hengsten planten zich voort en voort en voort en voor.